Sáng 27-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Năm 2022, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt được nhiều kết quả tích cực. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối phụ trách Đảng bộ Khối phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối phụ trách Đảng bộ Khối chia sẻ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền trong triển khai. Thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cấp Khối phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cấp Khối nhấn mạnh thực hiện dân chủ cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền, thực hiện cải cách hành chính, công khai minh bạch các quy định, quy trình cơ chế chính sách các chủ trương của Trung ương và Thành phố.

Năm 2023, là năm tạo tiền đề thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững. Thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo động lực vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2023.

Thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tại hội nghị đã trao tặng giấy khen cho 24 tập thể đã có thành tích thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Thúy Nhi

Chia sẻ
Theo dõi Doanh Chủ trên
Hãy gia nhập cộng đồng sáng tạo nội dung số trên Doanh Chủ.
Đăng ký mở tài khoản qua Hotline: 081 262 77 99 hoặc Email: info@doanhchu.vn