Ngày Không Sử Dụng Túi Nylon (3/7)  là một sáng kiến toàn cầu được phát động bởi các tổ chức môi trường, phi chính phủ và các nhóm hoạt động xã hội nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của túi nylon đối với môi trường và khuyến khích mọi người thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường trên toàn thế giới, được tổ chức vào ngày 3 tháng 7 hàng năm.

Quyết định số 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam. Theo đó, Đề án có mục tiêu: đến năm 2025, sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế túi ni lông khó phân hủy; Tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; Giảm 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; Phấn đấu 100% các khu du lịch, khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần…

Cùng với hệ thống chính sách mang tính định hướng đó, Chính phủ và các Bộ ngành đã đưa ra các biện pháp tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề tiêu dùng và loại bỏ sản phẩm nhựa; Đồng thời, tập trung vào nghiên cứu khoa học, đổi mới và chuyển giao công nghệ để giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa.

Bằng cách thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, mỗi cá nhân có thể góp phần giảm thiểu ô nhiễm nhựa và bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Chia sẻ
Theo dõi Doanh Chủ trên
Hãy gia nhập cộng đồng sáng tạo nội dung số trên Doanh Chủ.
Đăng ký mở tài khoản qua Hotline: 081 262 77 99 hoặc Email: info@doanhchu.vn