TPHCM – Phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú là đơn vị tiến hành phát phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đến ô 1 cửa để thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính theo hướng dẫn của UBND các cấp.

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đỉnh điểm là trong đợt lần thứ 4 kéo dài từ tháng 5/2021 đến 01/10/2021 làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội, trong đó có tình hình giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn. Đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, mặc dù đã cơ bản được kìm chế, tuy nhiên khả năng bùng phát trở lại cũng rất cao. Trụ sở hành chính phường Phú Thọ Hòa vẫn phải thực hiện việc tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính cho người dân; việc sử dụng phiếu để tiếp nhận thông tin đánh giá sự hài lòng của người dân bộc lộ các mặt hạn chế như sau:

– Thứ nhất, người dân tâm lý e ngại bị lây nhiễm trong không khí khi đến thực hiện việc giao dịch các thủ tục hành chính, cho nên khi UBND phát phiếu để họ điền thông tin thì họ đa số kiên quyết từ chối, vì sợ ngồi lâu thì nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

– Thứ hai, việc phát phiếu sẽ tốn giấy, cán bộ tiếp nhận thông tin từ phiếu đánh giá cũng có khả năng bị lây nhiễm Covid-19 từ người dân.

– Thứ ba, tâm lý người dân khi đánh giá cán bộ, công chức ô 1 cửa còn e ngại, chưa phản ánh nội dung đầy đủ để thực hiện việc đánh giá sự hài lòng.

– Thứ tư, việc lấy phiếu đánh giá có lúc chưa thường xuyên, liên tục; máy đánh giá sự hài lòng hiện nay đã hỏng hóc, chi phí sửa chữa, bảo trì lại cao nhưng dễ hỏng, nội dung ghi nhận kết quả đơn điệu.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 20/4/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về giám sát CBCC ô 1 cửa thông qua đánh giá sự hài lòng bằng mã QR. Qua đó thực hiện tốt nội dung phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường cải tiến cách đánh giá sự hài lòng của người dân thông qua mã QR nhằm thực hiện tốt tinh thần tiết kiệm, hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

Những yếu tố khách quan và chủ quan trong giải pháp sáng kiến cải tiến này là:

– Về khách quan: tiếp tục thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân khi đến trụ sở UBND phường thực hiện các giao dịch về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Chính quyền trong cải cách hành chính theo các văn bản chỉ đạo của UBND quận, Thành phố.

– Về chủ quan: Đây cũng là nội dung để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường giám sát thường xuyên thái độ tiếp dân của cán bộ, công chức ô 1 cửa UBND phường. Thông qua kết quả giám sát của MTTQ sẽ cải tiến bộ thái độ tiếp dân của cán bộ, công chức ô 1 cửa UBND phường và thực hiện tốt vai trò công bộc của quần chúng nhân dân trong tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ hành chính.

* Hiệu quả mang lại của mô hình trong thực hiện việc giám sát:

– UBND phường không cần sử dụng bản giấy hoặc máy đánh giá sự hài lòng của người dân, tiết kiệm ngân sách trong thực hiện Cải cách hành chính theo chỉ số SIPAS. Ước tính kinh phí sửa chữa, bảo trì máy đánh giá sự hài lòng và kinh phí văn phòng phẩm phục vụ cho khảo sát, đánh giá sự hài lòng trong năm 2022 khoản 1,4 triệu đồng, góp phần tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

– Mặt trận Tổ quốc phường giám sát thường xuyên CBCC tại ô 1 cửa, hình thức giám sát cụ thể, có bảng tổng hợp kết quả đánh giá, định kỳ hàng tuần báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

– Cải thiện được thái độ tiếp dân của CBCC tại ô 1 cửa ngày càng thân thiện hơn với người dân.

– Giao diện dễ tương tác, người dân đồng thuận cao trong việc đánh giá cán bộ, công chức ô 1 cửa, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Văn Phong- Văn Lịch – Tiến Sang

Chia sẻ
Để chia sẻ thông tin, bài viết của bạn trên Cộng đồng Doanh Chủ.
Hãy liên hệ chúng tôi qua Hotline: 081 262 7799 hoặc Email: info@doanhchu.vn