Sáng 17-6, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Luật sư Thành phố tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư năm 2023. Hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng hành nghề cho đội ngũ luật sư đang hành nghề trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại hội nghị Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp thành phố Nguyễn Thành Băng chia sẻ trong thời gian qua, chủ trương cải cách tư pháp của Ðảng, Nhà nước ta đã từng bước đi vào đời sống pháp luật, cải thiện mạnh mẽ trong hoạt động của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Băng phát biểu tại hội nghị

Hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp nói chung và hoạt động của luật sư nói riêng ngày càng khẳng định được vai trò trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện chính sách mở cửa để đẩy mạnh hợp tác quốc tế thì tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều các quan hệ giữa công dân, pháp nhân Việt Nam với công dân, pháp nhân nước ngoài.

Việc công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Việt Nam với các quốc gia trong việc thực thi các phán quyết của trọng tài vừa thể hiện rõ thiện chí hợp tác quốc tế cùng với các quốc gia khác trong việc bảo vệ quyền con người của Việt Nam.

Thúy Nhi

Chia sẻ
Theo dõi Doanh Chủ trên
Hãy gia nhập cộng đồng sáng tạo nội dung số trên Doanh Chủ.
Đăng ký mở tài khoản qua Hotline: 081 262 77 99 hoặc Email: info@doanhchu.vn